Echipa de conducere

COMITETUL DIRECTOR AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLORESTI:

• MANAGER: EC. DOGARU MONICA MARIA
• DIRECTOR MEDICAL: DR. VASILE LOREL
• DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL: EC. TILIMPEA MIHAI DRAGOS

SEFI SERVICII SI COMPARTIMENTE:

• FARMACIST SEF- Farm. VISAN MARINA CELESTINA
• SEF BIROU CONTABILITATE – Ec. OPREA AURELIA
• SEF SERVICIU ADMINISTRATIV – Ec. ALBU DRAGOS

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLORESTI :

• Presedinte : Florea Cristina - Reprezentant Consiliul Local Floresti
• Membrii : Banu Ramona- Reprezentant Consiliul Local Floresti
• Bucur Ruxandra - Reprezentant al Primarului Comunei Floresti
• Anca Luminita Genoveva- Reprezentant DSP Prahova
• Dinu Constanta - Reprezentant DSP Prahova
• Invitati : Anghel Daniela - Reprezentant Colegiul Medicilor Prahova
• Stroe Dan - Reprezentant OAMMR Prahova
• Dogaru Monica Maria - Manager spital
• Nicolescu Maria- Lider sindicat SANITAS