Echipa de conducere

COMITETUL DIRECTOR AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLORESTI:

• MANAGER: EC. DOGARU MONICA MARIA
• DIRECTOR MEDICAL: DR. VASILE LOREL
• DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL: EC. OPREA AURELIA

SEFI SERVICII SI COMPARTIMENTE:

• FARMACIST SEF- Farm. NICOLAE MARIA
• SEF BIROU CONTABILITATE – Ec. OPREA AURELIA
• SEF SERVICIU ADMINISTRATIV – Ec. ALBU DRAGOS

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLORESTI :

• Presedinte : Sandu Nicoleta Cristina - Reprezentant Consiliul Local Floresti
• Membrii : Banu Ramona Dorina- Reprezentant Consiliul Local Floresti
• Bucur Ioana  Ruxandra - Reprezentant al Primarului Comunei Floresti
• Anca Luminita Genoveva- Reprezentant DSP Prahova
• Dinu Constanta - Reprezentant DSP Prahova
• Stroe Dan - Reprezentant OAMMR Prahova
• Dogaru Monica Maria - Manager spital
• Radu Cristina- Lider sindicat SANITAS

PURTATOR CUVANT :

DIRECTOR MEDICAL

DR.VASILE LOREL