Obiective strategice pe termen mediu si lung (2016-2018)

- Educatia medicala continua a personalului medical prin participarea la cursuri, congrese, conferinte, work-shop-uri in specialitatea pneumoftiziologie, dar si pe medicina generala pt notiuni aplicabile in unitatea noastra; termen de realizare - permanent; responsabili: Director medical, Consiliul medical, Medicii, Asistentii sefi;
- Prelucrarea, implementarea si verificarea implementarii protocoalelor si ghidurilor de practica medicala; termen de realizare - permanent; responsabili: Director medical, cei doi medici responsabili cu activitatea medicala pe cele doua sectii;
- Respectarea normelor de igiena pt prevenirea infectiilor nozocomiale; termen de realizare - permanent; responsabili: Director medical, Consiliul medical, Medicii, Asistentii sefi, reprezentant CPCIN;
- Asigurarea satisfactiei pacientului (Analiza trimestriala a gradului de satisfactie a pacientului rezultat din „chestionarului de satisfactie a pacientului”- reprezentand un feed-back privind calitatea serviciilor oferite in spital); termen de realizare - trimestrial; responsabili: Manager, Director medical, Consiliul medical, Compartiment statistica-internari;
- Promovarea serviciilor de sanatate oferite de spital (publicitatea institutionala si profesionala-web, pliante/brosuri de promovare a serviciilor oferite de spital); termen de realizare-permanent; responsabili:Director financiar contabil, Director medical, medici
- Intarirea colaborarii cu coordonatorii, la nivel local si national, pe linie de TB-MDR si cu ONG-urile care acorda sprijin material si psihologic pacientilor cu TB-MDR; termen de realizare - permanent; responsabili: Director medical;
- Implementarea intranetului la nivelul tuturor sectiilor spitalului; termen de realizare- trim I 2017; responsabili: Director financiar contabil, Sef serviciu administrativ; - Inlocuirea echipamentelor IT uzate moral si fizic necesare in procesul de informatizare totala a spitalului; termen de realizare- trim II 2017; responsabili: Director financiar contabil, Sef serviciu administrativ;
- Dotarea laboratorului de analize medicale cu aparatura suplimentara pt extinderea gamei de investigatii sangvine efectuate si a gamei de investigatie bacteriologica a sputei pt depistarea germenilor si a rezistentei la antibiotic (analizor de hematologie si biochimie, aparat automat pt identificarea microbiana si testarea rezistentei la antibiotice); termen de realizare- trim I 2017; responsabili: Director medical, Director financiar contabil, Reprezentanti Laborator analize medicale, Sef serviciu administrativ;
- Obtinerea certificarii ISO 15189/2013 pentru laboratorul de analize medicale; termen de realizare- trim II 2017; responsabili: Director medical, Reprezentanti Laborator analize medicale;
- Imbunatatirea confortului hotelier pe sectiile spitalului prin dotarea cu aparate de aer conditionat si frigidere; termen de realizare - trim II 2018; responsabili: Director financiar contabil, Sef serviciu administrativ;
- Conectarea spitalului la sistemul de canalizare al com. Floresti si realizarea canalizarii interne; termen de realizare - trim II 2018; responsabili: Director financiar contabil, Sef serviciu administrativ;
- Reabilitare si inlocuire tamplarie ferestre la toate pavilioanele spitalului; termen de realizare - trim III 2018; responsabili: Director financiar contabil, Sef serviciu administrativ;

Obiectivele generale si strategice, care se constitue in viziunea si misiunea spitalului, au fost aprobate de Consiliul de Administratie al spitalului. Strategia de dezvoltare a Spitalului de Pneumoftiziologie Floresti constituie documentul intern principal de planificare strategică pe termen scurt, mediu şi lung ce stabileşte obiectivele concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la un nou model de dezvoltare conform cu cadrul de politici de dezvoltare ale Uniunii Europene în domeniul sanitar.