Prezentare spital

Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti Prahova este o unitate sanitară de monospecialitate cu competenţă de diagnostic şi tratament a tuberculozei pulmonare şi deserveşte o zonă cu o densitate apreciabilă a populaţiei.
Arealul arondat este zona municipiului Câmpina, valea Prahovei, zona oraşului Băicoi şi a localităţilor limitrofe. Având în vedere afecţiunile tratate, spitalul este de interes regional, tratând pacienţi cu TBC din judeţele limitrofe, Ilfov, Ialomiţa, Dâmboviţa, Buzău cât şi judeţele Galaţi, Vrancea, Brăila, Constanţa precum şi municipiul Bucureşti.
Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti Prahova funcţionează în sistem pavilionar, cu asigurarea circuitelor funcţionale necesare. Cele patru pavilioane spitalizare (pavilion Central, pavilion B, pavilion D şi pavilion F) precum şi cele 3 pavilioane anexe (A - farmacie, C - laborator şi E - internări) se află într-o singură incintă, dispuse radial în jurul unui spaţiu verde, la distanţe de aproximativ 8-10 m între ele.

Secţia Pneumologie I deţine paturi în pavilioanele Central şi D, iar secţia Pneumologie II deţine paturi în pavilioanele Central, B, D şi F, astfel:

Pavilion A :
Parter :
   - birou manager;
   - farmacie;
   - punct recoltare probe biologice;
   - grup sanitar;
   - spaţii depozitare materiale dezinfecţie şi curăţenie.

Etaj I :

   - birou manager;
   - camera de gardă;
   - grup sanitar.

Pavilion B :
Parter + etaj I
   24 paturi (4 saloane a 6 paturi pneumologie cronici bărbaţi);
   grupuri sanitare pe ambele paliere;
   spaţii depozitare lenjerie, materiale dezinfecţie şi curăţenie.


Pavilion C :
   laborator analize medicale hematologie şi bacteriologie.

Pavilion D :
Parter :
   laborator radiologie-imagistică medicală;
   laborator explorări funcţionale;
   6 paturi pneumologie cronici;
   grup sanitar;
   spaţii depozitare lenjerie, materiale dezinfecţie şi curăţenie;
   6 paturi spitalizare de zi cu grup sanitar şi spaţii depozitare lenjerie, materiale dezinfecţie şi curăţenie.

Etaj I :
   compartiment bronhologie;
   - 6 paturi spitalizare de zi;
   - 7 paturi spitalizare continua pneumologie;
   cabinet medic, cabinet tratamente;
   grup sanitar;
   oficiu alimentar, spaţii depozitare lenjerie, materiale dezinfecţie şi curăţenie.


Pavilion E :
   registratură, statistică-informatică medicală;
   ambulatoriu integrat al spitalului, specialitatea pneumologie;
   grup sanitar;
   spaţii depozitare materiale dezinfecţie şi curăţenie.

Pavilion F :
   MDR – 19 paturi în saloane de bărbaţi şi un salon de femei cu grup sanitar separat;
   cabinet medic, cabinet tratamente;
   grupuri sanitare.

Pavilion Central :

   parter + etaj I :
   21 saloane a 3 paturi bărbaţi TBC;
   3 saloane a 3 paturi femei TBC;
   cabinete medici, cabinete tratament;
   grupuri sanitare;
   oficii alimentare;
   spaţii de depozitare lenjerie, materiale dezinfecţie şi curăţenie.

Etaj II :
   21 saloane a 3 paturi bărbaţi TBC;
   cabinete medici, cabinete tratament;
   grupuri sanitare;
   oficii alimentare;
   spaţii de depozitare lenjerie, materiale dezinfecţie şi curăţenie.

În Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti se tratează anual pacienţi cu tuberculoză pulmonară sau extrapulmonară cu diferite faze ale evoluţiei bolii dar şi cu afecţiuni pulmonare diverse BPOC, astmă, pleurezii.
Afecţiunile pulmonare cronice reprezintă un procent de 82% din totalul afecţiunilor pulmonare prezentate şi tratate în spitalul nostru.