Obligatiile pacientilor

OBLIGA ŢIILE BOLNAVILOR INTERNAŢI, ALE INSOŢITORILOR ŞI ALE VIZITATORILOR

Art.20. Bolnavii internați, însoțitorii şi vizitatorii au următoarele obligații:
• să se supună tuturor prescripțiilor medicale şi programului de viață (masa, repaus, vizite);
• să respecte personalul încadrat în spital;
• să îsi asigure igiena individuală și să respecte masurile igienice ale colectivității;
• să păstreze ordinea și să nu tulbure prin comportarea lor liniștea bolnavilor din salon;
• să nu deterioreze instalațiile și bunurile spitalului și să nu le înstrăineze;
• să nu practice jocuri de noroc sau comerț în cadrul spitalului;
• să nu introducă și să nu consume băuturi alcoolice în spital;
• să nu fumeze în saloane, pe holuri sau în sălile de tratament, băi, oficii;
• să nu facă vizite în alte saloane, secții, săli de tratament;
• să întrețină și să păstreze în bună stare mobilierul, instalațiile, cât și lenjeria din inventarul saloanelor;
• să predea la internare, la garderoba unității vestimentația proprie, cât și la revenirea din permisie;
• să păstreze curățenia în saloane și în incinta spitalului;

Programul pacienților:
Ora 7,00 Deșteptarea
Ora 7-8 Igiena personala
Ora 8-9 Micul dejun
Ora 9-13 Program salon: vizită medic, tratament, odihnă;
Ora 13-14 Masa de prânz
Ora 14-18 Odihnă, tratament, contravizită medic
Ora 18-19 Cina
Ora 19-21 Program salon - tratament, odihnă
Ora 21-21,30 Igiena personală
Ora 21,30 Stingerea

Art. 21.Programul de vizita al aparținătorilor:
Luni 14,00-18,00
Marți 14,00-18,00
Miercuri 14,00-18,00
Joi 14,00-18,00
Vineri 14,00-18,00
Sâmbătă 10,00-18,00
Duminică 10,00-18,00

Vizitatorii sunt obligați să păstreze ordinea, liniștea și curățenia, să fumeze numai la locurile special amenajate.
Vizitatorii sunt obligați să părăsească spitalul imediat după terminarea programului de vizită.