Informare G.D.P.R.

Responsabil cu Protecția Datelor - MATEI SAMUEL ELVIS
Tel. : 0727.484.944
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) va fi aplicat de către toate statele Uniunii Europene.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform acestui Regulament, notiunea de "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE FIZICE ALE CĂROR DATE VOR FI PRELUCRATE

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către spital aparțin următoarelor categorii de persoane fizice: pacienți, aparținători ai pacienților, angajații unității, reprezentanți ai furnizorilor de servicii cu care spitalul se află în relație contractuală

DE CE PRELUCREAZĂ SPITALUL DATELE CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 și actele normative în vigoare din domeniul sănătății spitalul prelucrează datele cu caracter personal ale pacienților și aparținătorilor lor în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, de furnizare de servicii medicale.

CĂTRE CINE POATE DEZVĂLUI SPITALUL DATELE CU CARACTER PERSONAL

Spitalul poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: autorități judecătorești, autorități publice centrale și locale, furnizori de servicii și de bunuri, alte unități sanitare, organizații profesionale, organizații internaționale cu profil medical.

CARE SUNT DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

DREPTUL LA INFORMARE – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal de către spital

DREPTUL DE ACCES LA DATE – dreptul de a obține de la spital confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt / nu sunt prelucrate de către acesta

DREPTUL LA RECTIFICARE – dreptul de a obține rectificarea datelor incorecte, precum și completarea datelor incomplete

DREPTUL LA ȘTERGERE – dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către spital către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale

DREPTUL LA OPOZIȚIE – dreptul de a se opune din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIȚIEI SAU AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – dreptul de a se adresa A.N.S.P.D.C.P. sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal care au fost încălcate Persoanele interesate își pot exercita drepturile menționate mai sus in conditiile prevazute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, depusa la Secretariatul spitalului.