Pacienti tratati în unitatea spitaliceasca

NUMĂR DE PACIENŢI TRATAŢI ÎN SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREŞTI

Nr. crt PNEUMOLOGIE I TBC I PNEUMOLOGIE II TBC II PNEUMOLOGIE III TBC III TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7
2012 387 206 489 226 388 239 1.935

 

Nr. crt PNEUMOLOGIE I TBC I PNEUMOLOGIE II CRONICI II TBC II PNEUMOLOGIE III TBC III TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2013 372 312 460 151 246 307 263 2.111

 

Nr. crt PNEUMOLOGIE I TBC I M D R TBC II CRONICI II TOTAL
0 1 2 3 4 5 6
2014 323 430 40 243 958 1.994