Servicii medicale oferite

Servicii medicale oferite Lista serviciilor medicale care nu pot fi efectuate in ambulatoriu si impun internarea, avand ca scop monitorizarea respectarii criteriilor de internare:

I. Urgente medico-chirurgicale si situatii in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua:

- pneumotoraxul spontan;
- insuficiente respiratorii acute severe;
- infectii acute respiratorii cu alterarea starii generale;
- afectiuni infectioase respiratorii cu risc crescut de contagiozitate (ex. gripe cu stare generala alterata, tubercoloza pulmonara);

II. Diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu:

- bolnavii de TBC cu forme grave, contagioase;
- bolnavii nedeplasabili din alte cauze decat TBC: accidente vasculare cu sechele, amputatii de membre, domiciliu izolat;

III. Tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesita izolare;

IV. Alte situatii bine justificate de catre medicul care face internarea si avizate de directorul medical.

Manager: Ec. ROSU DENISA - ELENA
Director medical: Dr. POPESCU RODICA