Programul national de tuberculoza

Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei este coordonat din punct de vedere tehnic de Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta (IPMN). Funcţionarea PNPSCT este asigurată de o structură organizată ierarhic, pe 3 nivele, fiecare nivel având atribuţii şi relaţii funcţionale bine stabilite:

I. reţeaua de asistenţă medicală primară (medici de familie/medici din cabinetele medicale din unitățile de învățământ) care asigură identificarea suspecţilor şi a contacţilor de TB şi care aplică tratamentul bolnavilor sub directă observare, în faza ambulatorie;
-dispensarele de pneumoftiziologie teritoriale (DPF), câte 2 - 8 în fiecare judeţ şi câte unul în fiecare sector al Municipiului Bucureşti. Ministerele cu rețea sanitară proprie au și ele câte 1 - 2 dispensare;
-unităţile sanitare cu paturi: secţiile de pneumoftiziologie şi spitalele de pneumoftiziologie, centrele MDR, secțiile sanatoriale;
-reţeaua de laboratoare de bacteriologie bK.

II. coordonatorul tehnic judeţean (CTJ) al Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei;
-epidemiologul judeţean de la nivelul Directie de Sanatate Publica.

III. Spitalele cu specific de pneumoftiziologie care îşi desemnează prin Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare structurile responsabile.

Scopul Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei este de reducere a mortalităţii, morbidităţii şi transmiterii TB, până când aceasta nu va mai reprezenta o problemă naţională de sănătate publică.

In spitalul nostru sunt tratati anual aproximativ 800 pacienti cu TBC pulmonara si extra pulmonara ( ganglionara, pleural, intestinal, renal si osoasa ).
Spitalul PNF are un rol important in asigurarea educatiei sanitare privind preventia si controlul epidemiologic in rindul populatiei dar si al beneficiarilor serviciilor de sanatate ( servicii profilactice si curative ). Educatia sanitara este conditia de baza a succesului individual si al comunitatii.
Se asigura suportul pentru reintegrare sociala a pacientilor recuperati medical, multi dintre pacientii tratati confruntindu-se cu diferite feluri de excludere sociala.
Spitalul PNF detine un rol important in reteaua de unitati sanitare care trateaza TBC pulmonar cu germeni sensibili, dar mai ale tuberculozei cu multidrog rezistenta, aceasta din urma fiind in trend ascendent in ultima perioada.

Spitalul e dotat cu aparatura pentru investigatii, diagnostic si tratament :
Aparat Roenghen, Spirometre, Electrocardiograf, Aspiratoare de lichide pleurale si secretii bronsice, Fibrobronhoscop, Nebulizatoare, Concentratoare de oxigen, Pulsosimetre.
Laboratorul pentru investigatii paraclinice detine analizoare automate pentru investigatii hematologice, biochimice, microscoape, etc.
Lunar spitalului nostru i se adreseaza pentru acordarea asistentei medicale un numar de aproximativ 300 de pacienti .
Anual sunt tratati un numar de aproximativ 1900 pacienti din care 60% cu TBC pulmonara si 40% cu alte afectiuni pulmonare.
Spitalul PNF are linie de garda proprie astfel incat sa poata acorda asistenta medicala permanenta.