Lista serviciilor medicale care nu pot fi efectuate în ambulatoriu

Servicii medicale oferite

Lista serviciilor medicale care nu pot fi efectuate in ambulatoriu si impun internarea, avand ca scop monitorizarea respectarii criteriilor de internare:

I. Urgente medico-chirurgicale si situatii in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua:

- pneumotoraxul spontan;
- insuficiente respiratorii acute severe;
- infectii acute respiratorii cu alterarea starii generale;
- afectiuni infectioase respiratorii cu risc crescut de contagiozitate (ex. gripe cu stare generala alterata, tubercoloza pulmonara);

II. Diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu:

- bolnavii de TBC cu forme grave, contagioase;
- bolnavii nedeplasabili din alte cauze decat TBC: accidente vasculare cu sechele, amputatii de membre, domiciliu izolat;

III. Tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesita izolare;

IV. Alte situatii bine justificate de catre medicul care face internarea si avizate de directorul medical.

Manager: Ec.Dogaru Monica Maria

Director medical: Dr. Vasile Lorel