Ambulatoriu de specialitate

In ambulatoriu de specialitate al spitalului se efectueaza urmatoarele servicii medicale:

- Consultatii pentru situatii de urgente medico –chirurgicale;
- Servicii medicale curative;
- Consultatii pentru afectiuni acute, subacute si acutizari ale bolilor cronice;
- Consultatii pentru monitorizarea afectiunilor cronice;
- Depistarea de boli cu potential endemo-epidemic si cu caracter infecto-contagios –TBC .

Consultatia medicala in cadrul ambulatoriului de specialitate integral cuprinde amnaneza, examen clinic general pulsosimetrie, spirometrie, aerosoli, eventual administrare de urgenta si in final medicul examinator stabileste conduita de urmat:
- Eliberare prescriptie electronica compensate pentru tratament la domiciliu;
- Indrumare in alt serviciu de alta specialitate;
- Internare in spital daca afectiunea nu poate fi tratata in ambulatoriu.;