Asociatii pentru ingrijiri si asistenta postspitalizare

* Furnizori de servicii medicale de ingrijiri la domiciliu / paliative din judetul Prahova, aflati in relatie contractuala cu C.A.S. Prahova

* Furnizori de servicii medicale de ingrijiri la domiciliu / paliative din Bucuresti si judetul Ilfov, aflati in relatie contactuala cu C.A.S.M. Bucuresti